Idea programu

Priorytetem naszego kształcenia jest wysoki poziom edukacyjny, idący w parze z wszechstronnym wychowywaniem osoby wolnej, świadomej odpowiedzialności za rozwijanie wiedzy, zdolności i charakteru, o prawidłowo ukształtowanym sumieniu.

Co wyróżnia nasz program:

  • Codzienne zajęcia z języka angielskiego, w czasie których nauczycielka posługuje się wyłącznie językiem angielskim, dają naszym uczennicom około 180 godzin zajęć języka w roku – 3 razy więcej niż przewiduje podstawa programowa
  • Cnoty i nawyki- ćwiczenie się w cnotach i nawykach pobożności realizuje się na zasadzie zadań tygodniowych. Jest to ogromnie ważna metoda wychowawcza, która rozwija dziewczynki i wychowuje do świętości
  • Zajęcia z kodowania i szachów w podstawie programowej.
  • Praca własna dziewcząt – w ramach zajęć dydaktycznych dziewczynki mają możliwość pracy własnej. To sposób nauki gospodarowania wolnym czasem, który uczennica organizuje sobie według własnego uznania, pamiętając o potrzebach innych, swoich obowiązkach i rozwoju własnej osoby.
  • Agenda – narzędzie komunikacji uczennicy, nauczycielki i rodziców. To niezwykły kalendarz, do którego oprócz spraw organizacyjnych, rodzice i nauczyciele wpisują pozytywne wzmocnienia skierowane do uczennicy. Dziewczynki bardzo pragną akceptacji, a uznanie w oczach najbliższych zachęca je do powtarzania tego działania, które z czasem wchodzi w nawyk.
  • Mól książkowy- czas, w którym dziewczynki oraz dająca przykład nauczycielka- czytają wybrane przez siebie książki. W początkowych klasach jest to głośne czytanie, które w późniejszych latach zamienia się w czytanie indywidualne przeplatane recenzjami książek, przygotowanymi przez uczennice i nauczycielki
  • Świadectwa trymestralne – oprócz świadectwa końcowo-rocznego, każda rodzina dostaje 3 świadectwa trymestralne, które określają w jakim stopniu uczennica rozwinęła się edukacyjnie i wychowawczo. Jest to narzędzie do określania sobie kolejnego celu, jak również pracy nad niedoskonałościami
  • Codzienne wyjścia na dwór – to czas na dotlenienie się, ruch na świeżym powietrzu wzmacniający apetyt, ale przede wszystkim czas integracji uczennic podczas wspólnych zabaw na dworze
  • Kółka zainteresowań: zajęcia teatralne po angielsku oraz zajęcia taneczne.
  • Edukacja zróżnicowana- nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do pracy wychowawczej i edukacyjnej. Dzięki niej możemy dostosować sposoby nauczania, wychowania i motywacji, które są odmienne chłopców i dziewcząt.