Kadra

Rada Zarządzająca Szkoły dla Dziewcząt Przystań

Dyrektor – Marta Wawrzyniak.
Wicedyrektor ds. dydaktycznych – Roma Zabłuda
Wicedyrektor ds. wychowawczych i administracyjnych – Anna Walkiewicz

Profil nauczycielki Szkoły Przystań:

  • Profesjonalistka w swoim zawodzie
  • Pasjonatka wychowania
  • Nauczycielka stale doskonaląca swoje kompetencje zawodowe
  • Osoba utożsamiająca się z modelem edukacyjnym szkoły
  • Kobieta, umiejąca bardzo dobrze nawiązywać relacje z uczennicami i rodzicami