Edukacja spersonalizowana

Wychowanie osoby poprzez integralne i indywidualne podejście do rozwoju dziewczynki.
Integralne, czyli ze zwróceniem uwagi na wszystkie sfery jej rozwoju:

  • rozum – dążenie do prawdy;
  • wola – dążenie do dobra;
  • emocje – radość z czynienia dobra;
  • ciało – narzędzie czynienia dobra;
  • duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.

Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez przedłużenie zasad życia rodzinnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami i nie możemy ich zastąpić, ale możemy współpracować przy kształtowaniu postaw dziecka, pracy nad jego charakterem wspólnie w wychowawcą i tutorem. Planujemy pomagać w formacji rodziców, organizując spotkania, warsztaty i wykłady.

Chrześcijańska wizja człowieka. Proponujemy model edukacyjny oparty na chrześcijańskim rozumieniu osoby ludzkiej w poszanowaniu wolności każdego dziecka.