Otwieramy Szkołę Podstawową dla Dziewcząt Przystań

1 września 2018 r. otwieramy pierwszą klasę Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt Przystań.
Szkoła będzie funkcjonowała w modelu edukacyjnym Sternika w oparciu o edukację zróżnicowaną.
Już dziś zapraszamy do złożenia wniosku rekrutacyjnego oraz na Drzwi Otwarte, które odbędą się 17 lutego 2018 o godz. 10:00 oraz 21 marca 2018 o godz. 17:30 na ul. Jarosławskiej 29 (budynek Gimnazjum nr 37).
Najbliższe Drzwi Otwarte  – 14 kwietnia o 11:00 na ul. Chocimskiej 13.

Wśród zalet edukacji zróżnicowanej należy wymienić, m. in. szacunek dla naturalnej odmienności związanej z płcią, a co za tym idzie, dostosowanie metod przekazywania wiedzy oraz wychowania odpowiednio w szkołach dla dziewcząt oraz dla chłopców (inaczej uczy się dziewczęta i chłopców matematyki czy języków, jak również postaw – lojalności, przyjaźni, inaczej wychowuje się do wiary).
Edukacja zróżnicowana nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do pracy wychowawczej i edukacyjnej. Dzięki niej możemy dostosować sposoby nauczania, wychowania i motywacji, które są odmienne chłopców i dziewcząt.

Szkolny program wychowawczy oparty jest na kształtowaniu cnót. Każda uczennica korzysta z opieki tutora, który stanowi szczególne wsparcie w procesie wychowawczo-edukacyjnym.

W szkole dziewczęta noszą jednolite mundurki, co także jest istotnym elementem wyróżniającym model edukacyjny Sternika.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i wypełnienia wniosku, który znajduje się w zakładce „Rekrutacja”.

Fundacja Żywioły jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej EASSE.
We wrześniu 2018 r. otwieramy także pierwszą klasę Szkoły dla Chłopców Kompas http://www.szkolakompas.edu.pl/

 

Od września 2015 roku prowadzimy także Przedszkole Żywioły www.zywioly.edu.pl

zdjecie na rollup szkola przystan