Program wychowawczy

Plan wychowawczy Szkoły Przystań na rok szkolny 2018/2019

wrzesień
cnota: porządek
zadania tygodnia:

 • dbam o porządek w półce, na biurku i w piórniku
 • wieczorem pakuje plecak, by rano punktualnie pojawić się na zajęciach
 • dbam o moje książki i zeszyty
 • dbam o porządek w sali

nawyk pobożności: W modlitwie pamiętam o dziękczynieniu.

październik
cnota: posłuszeństwo
zadania tygodnia:

 • wykonuję od razu to, o co proszą mnie rodzice i nauczyciele
 • polecenia nauczyciela i rodziców wykonuję bez komentarzy
 • biorę przykład z Maryi, która jest wzorem posłuszeństwa
 • szukam wśród innych wzorów posłuszeństwa

nawyk pobożności: Modlę się na różańcu.

listopad
cnota: optymizm
zadania tygodnia:

 • w każdej sytuacji staram się odnaleźć dobro
 • powstrzymuję się od narzekania
 • często się uśmiecham
 • dziękuję za to, co mam

nawyk pobożności: Modlę się za zmarłych.